15 July 2013

Ku Daki-Daki

Kudaki daki daki daki
Gunung yang tinggi
Kuturun turun turun turun
Lembah yang dalam
Kumelintasi padang rumput hijau membentang
Yesus besertaku

Kuterbang terbang terbang terbang
Luar angkasa
Kuselam selam selam selam
Dalam samudra
Kudayung dayung dayung dayung
Perahu di sunyai
Yesus besertaku

c/o:
Di kanan kau ada, di kiri kau ada
Diatas dan dibawah kau ada
Disuka kau ada
Diduka pun kau ada
Karna Engkau Yesusku

No comments:

Post a Comment